Tentang Kami

JomwaQaf.com adalah sebuah platform dalam pelaksanaan waqaf, infaq dan sedekah yang mudah dan telus. JomwaQaf.com menyediakan kemudahan atas talian bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk membezakan sistem pengurusan waqaf secara telus atau bukan. Mengubah persepsi orang ramai terhadap waqaf. Pewaqaf beri barang waqaf, pewaqaf juga tentukan penerima waqaf.  

payment